پرداخت آنلاین کلاس ها، دوره ها و کارگاه های مرکز زبان شهید بهشتی از طریق سامانه پرداخت دانشگاه شهید بهشتی


پرداخت وجه


 در قسمت “واحد دریافت کننده ی وجه” گزینه ی  “پردیس۲ دانشگاهی” 

در قسمت “موضوع واریز وجه” گزینه ی “مرکز زبانهای خارجه پردیس۲ دانشگاهی”

 را انتخاب کنید.

شکل ۴