1. هدف از تعیین سطح، سنجش سطح زبانی متقاضیان ثبت نام و مشاوره آموزشی است که توسط کارشناسان آموزش انجام می پذیرد.
  2. تعیین سطح به صورت شفاهی و یا در صورت نیاز بصورت کتبی و با پرداخت هزینه انجام می شود.
  3. شرکت در آزمون تعیین سطح برای متقاضیان جدید و یا زبان‌آموزانی که بیش از دو ترم در کلاس‌های آموزشی حضور نداشته اند الزامی است.
  4. زبان آموزان می توانند تا یک ترم از مرخصی استفاده نمایند و بعد از این مدت جهت ثبت نام نیازی به انجام تعیین سطح مجدد نخواهند داشت.
  5. زبان آموزانی که دو ترم پیوسته مردود شده اند باید در آزمون تعیین سطح مجدد شرکت کرده و بر اساس آن در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند.
  6. متقاضیان میتوانند بصورت تلفنی با مرکز زبان دانشگاه بهشتی تماس گرفته و زمان تعیین سطح خود را مشخص نمایند.