کلاس های زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه

این کلاس ها به صورت ترمیک و فشرده در سطوح مختلف برگزار خواهند شد.