کلاس های Free Discussion زبان انگلیسی

این دوره ها در سطوح مختلف و ر ۶ جلسه ۳ ساعته برگزار می شوند.