جهت پرداخت شهریه و دیگر پرداخت های مالی مرکز زبان های خارجه ی دانشگاه شهید بهشتی نیاز است تا از طریق وب سایت این مرکز و به صورت اینترنتی این وجوه پرداخت شود ، لذا جهت آموزش نحوه ی پرداخت وجه، ادامه ی این مطلب را مطالعه فرمایید:

برای پرداخت های مالی مانند شهریه ، شما ابتدا باید در سایت مرکز زبان های خارجه شهید بهشتی بر روی گزینه ی پرداخت های مالی کلیک کنید مانند شکل ۱:

شکل ۱

شکل ۱

در صفحه ی جدید در قسمت مشخص شده در شکل شماره ۲ نام ، نام خانوادگی و کد ملی خود را وارد نمایید.

شکل ۲

شکل ۲

سپس در قسمت بعدی شما باید مبلغ مورد نظر را وارد نمایید (شکل۳) مقدار این مبلغ در جدول شهریه ی دوره ها در سایت موجود است و شما باید با توجه به دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید مبلغ مناسب را از جداول شهریه مشخص و در این قسمت وارد کنید.

شکل ۳

شکل ۳

در قسمت بعدی همانطور که در شکل شماره ۴ مشاهده می کنید شما باید در قسمت “واحد دریافت کننده ی وجه” گزینه ی  “پردیس۲ دانشگاهی” را انتخاب کنید و در قسمت “موضوع واریز وجه” گزینه ی “مرکز زبانهای خارجه پردیس۲ دانشگاهی”  را انتخاب کنید.

شکل ۴

شکل ۴

و در قسمت انتهایی فرم شماره موبایل،پست الکترونیکی ونشانی خود را وارد کنید و تیک گزینه ی ” تمامی شرایط و ضوابط رامطالعه کردم وآن را قبول دارم” را بزنید و در نهایت بر روی گزینه ی “ادامه ی واریز” کلیک کنید.

شکل ۵

شکل ۵

با کلیک بر روی گزینه ی “ادامه ی واریز” شما به صفحه ی پرداخت الکترونیکی وارد می شوید(شکل ۶) و می توانید عملیات پرداخت را انجام دهید.

شکل ۶

شکل ۶