قوانین و آئین نامه های مرکز آموزش زبانهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی

آیین نامه ی آموزشی – انضباطی مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی ، مجموعه قوانین داخلی مرکز است که شرایط شروع ، ادامه ی تحصیل و گذراندن دوره های آموزشی زبان را برای ثبت نام شدگان مشخص می نماید . کلاس های آموزشی، شامل سه بخش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می باشد. این آیین نامه موارد زیر را در بر میگیرد:

  1. ثبت نام و پرداخت شهریه
  2. تعیین سطح
  3. غیبت و امتحانات
  4. مقررات انضباطی